ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
  • شرکت مسافربری بی تا اصفهان کاوه شرکت مسافربری بی تا اصفهان کاوه خرید بلیط اتوبوس از شرکت مسافربری بی تا اصفهان کاوه
  • شرکت مسافربری بی تا شرکت مسافربری بی تا خرید بلیط اتوبوس

تکمیل فاز اول زیباسازی سالن انتظار شرکت

1397/03/13

فاز اول زیباسازی سالن انتظار شرکت، جهت استفاده مسافرین عزیز انجام شد.


فاز اول زیباسازی سالن انتظار شرکت، جهت استفاده مسافرین عزیز انجام شد. در این فاز دیواره‌ها و نمای درونی سالن انتظار با طراحی سبک سنتی اصفهان تزئین شد که مورد استقبال مسافرین محترم شرکت مسافربری بی‌تا (نمایندگی اصفهان) قرار گرفت.